Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Ze starego – coś nowego!”

Podczas Dnia Rodziny, 2. czerwca 2022 został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ekologiczny „Ze starego – coś nowego!” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wohyń.

Celem konkursu było:

  • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
  • Kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,
  • Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
  • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności,
  • Doskonalenie sprawności manualnej.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu jednej przestrzennej pracy plastyczno – konstrukcyjną, w jednej z dwóch kategorii tematycznych do wyboru:

  • zabawka ekologiczna,
  • przedmiot użyteczny

Konkurs skierowany był do dzieci z ZWP i OP oraz uczniów klas I-VIII uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrówkach.

Na konkurs wpłynęło 27 prac w trzech kategoriach wiekowych:

  • ZWP i OP;
  • Klasy I – III;
  • Klasy IV – VIII.

Komisja Konkursowa oceniła prace konkursowe oraz przyznała następujące nagrody:

Kategoria wiekowa: ZWP i OP

I miejsce – Michał Wysokiński

II miejsce – Michał Grzeszuk

III miejsce – Amelia Niemczuk

Kategoria wiekowa: klasy I-III

I miejsce – Gabriel Wysokiński

II miejsce – Aleksandra Bojarczuk

III miejsce – Lena Kupisz

Kategoria wiekowa: IV-VIII

I miejsce – Amelia Krupska

II miejsce – Łucja Korneszczuk

III miejsce – Mateusz Krupski

Nagrody w konkursie ufundowali: Gmina Wohyń oraz Zakład Komunalny „Pryzmat”.

Serdeczne gratulacje dla uczestników!