Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski to święto poświęcone upamiętnieniu chrztu Polski w 966 r. Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I nie tylko wprowadziło nas w krąg chrześcijaństwa ale dało symboliczny początek istnienia państwa – Polska. Nasza szkoła wyznając i szanując ponad tysiącletnie zasady, tradycje i historię naszej ojczyzny upamiętniła to wydarzenie uroczystą akademią.

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Do darów Nieba… Tęskno mi, Panie…” – Cyprian Kamil Norwid