Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii Dzień Życzliwości

W dniach 14-21 listopada 2023 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioterapii pod hasłem  „Czytanie daje siłę!”

Z tej okazji, biblioteka szkolna z p. Jolantą Hetman zaproponowała wszystkim uczniom warsztaty o charakterze biblioterapeutycznym.

Dzieci z klas I-III poznały rodzaje emocji i uczuć oraz sposoby radzenie sobie z nimi.   Wykonały prace plastyczne odzwierciedlające ich stan emocjonalny oraz wybrały najżyczliwsze koleżanki i kolegów z kl. I-III.

Powstała też ciekawa gazetka szkolna.

Starsi uczniowie z klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach dotyczących tolerancji, empatii i życzliwości.  Nasze korytarze szkolne zostały udekorowane plakatami na temat życzliwości, tolerancji i pomocy wykonanymi na lekcjach plastyki z p. Dianą Biernacką.

Szczególnym dniem był  21 listopada – Dzień Życzliwości i Pozdrowień.   Była to szczególna okazja, by zastanowić się czy jesteśmy wobec siebie życzliwi.  Do akcji włączyli się także członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu z p. Anną Mańko-Struczyk. Przygotowali dwa zadania, które polegały na wylosowaniu ucznia, dla którego należało być życzliwym przez cały tydzień oraz przeprowadzeniu konkursu na najbardziej życzliwego ucznia w klasach  IV-VIII.

Życzliwość nic nie kosztuje a sprawia, że rzeczywistość wokół nas staje się piękniejsza. Dobre słowo lub uśmiech poprawia nastrój i pomaga pokonać wszystkie trudności. Pamiętajmy, aby życzliwość w naszym życiu była obecna codziennie, a nie tylko od święta.