Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Dzień Edukacji Narodowej w Ostrówkach

Dnia 11 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oprócz nauczycieli na uroczystość zostali zaproszeni goście Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Sekretarz Gminy Agnieszka Buch i Kierownik Zespołu Administracji Szkół Robert Rosiński. Uczniowie z klas IV – VII pod opieką pani Elżbiety Tarasiuk przygotowali montaż słowno-muzyczny. Dekoracje wraz z dziećmi zaaranżowała i wykonała pani Diana Biernacka. Dzieci pięknie zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wiersze, a także zagrały „Sto lat…” na instrumentach. Następnie uczniowie obdarzyli nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty własnoręcznie przygotowanymi kartkami z życzeniami. Pan Wójt złożył serdeczne życzenia pracownikom szkoły, a na ręce Pani Dyrektor Bernardy Jóźwik przekazał bukiet kwiatów. W dalszej części wręczono nagrody pięciu pedagogom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody otrzymało także dwoje pracowników niepedagogicznych. Na zakończenie Panie będące przedstawicielkami Rady Rodziców ofiarowały Gronu Pedagogicznemu okazały sękacz za cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.