Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

„Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną ….”

            W piątek ósmego września w naszej szkole przeprowadziliśmy coroczną akcję – Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy fragmenty utworu Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. W akcję włączyli się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, pani dyrektor, ksiądz, a także przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrówkach oraz seniorki z naszej miejscowości. Czas spędzony na słuchaniu opowieści o Kresach, rodzinie Korczyńskich, a także protoplastach rodziny Bohatyrowiczów szybko upłynął. Na zakończenie wszyscy aktywnie uczestniczący w akcji otrzymali pamiątkowe zakładki do książek i kolorowe bukieciki.