Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Miłe spotkanie…

Dnia 29 kwietnia 2022 roku naszą szkołę odwiedziła Pani Wanda Szymańska-Jóźwik –projektant budownictwa wraz z synem Panem Jakubem Jóźwikiem – lekarzem. Państwo Jóźwikowie zostali zaproszeni do placówki w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi. Pan Jakub w interesujący sposób opowiedział o szkole, nauce i pedagogach, którzy odegrali niebagatelną rolę w jego życiu. Zachęcił także uczniów do systematycznej nauki. Potem o swojej szkole, a także życiu studenckim w ujmujący sposób rozprawiała Pani Wanda. Następnie pokazała uczniom, swoje odręcznie narysowane, projekty różnorakich budowli. Uczniowie z zainteresowaniem wpatrywali się w koncepty. W dalszej kolejności nastąpiła wyczekiwana chwila, gdy to uczniowie mogli zadawać pytania – a było ich niemało. Na zakończenie ósmoklasiści wręczy miłym gościom podziękowania za przybycie i udzielenie cennych rad i wskazówek, jak łączyć pasję z życiem zawodowym.