Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PLAN LEKCJI 2023/2024 SEMESTR II

PLAN LEKCJI 2023/2024 KLASY IV – VIII SEMESTR II

PLAN LEKCJI 2023/2024 SEMESTR II

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, ZERÓWKA, KLASY I – III

DYŻURY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA