Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Szkoła Podstawowa w Ostrówkach otrzymała 30 000zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

W ramach programu szkoła zakupiła:

Sprzęt wchodzący w skład wyposażenia podstawowego: drukarkę 3D, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stacje lutowniczą, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, gimbal.

Dodatkowo oprócz wyposażenia podstawowego szkoła zakupiła klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami, narzędzia do obróbki drewna i metalu, zestaw nagłośnieniowy, oraz szafki zamykane, stoły zajęciowe i krzesła.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Więcej informacji o programie laboratoria przyszłości znajdziesz na stronie:

Laboratoria Przyszłości – Portal Gov.pl